top of page

יצירת אפקטים בכריכות

כל שבוע נביא את החידושים האחרונים בתחום הדפסת הספרים.

ועכשיו תחום חדש שפותח בשנתיים האחרונות והוא יצירת אפקטים של UV ופוייל בכריכה.

אפקטים הלו לפי מחקרים שנעשו מוכרים הרבה יותר, ובמקרה שלנו זה הספר

הלקוחות נמשכים ליופי החיצוני וזה בא לידי ביטוי בקנייה של הספרים בחנויות.

להלן דוגמאות של אפקטים כאלו שנעשו במכונת ה-SCODIX החדישה ביותר הקיימת בשוק.

Comments


בקרוב
פוסטים בהמשך ..
פוסטים
מציאת  פוסטים
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page