top of page
חוברות סיכה

חוברות סיכה הם מחברות או חוברות עם כמות קטנה של עמודים בדרך כלל עד 64 עמ', את החוברת כורכים בדרך כלל עם 2 סיכות באמצע אלו הם חוברות של שיווק או מכירה וגם חוברות לימוד.

בבית הדפוס שלנו יש גם אפשרות לכריכה מרובעת במידה ויש כמות גדולה יותר של עמודים עד 200 עמ' בנייר 80 גרם, מה שנותן מראה יוקרתי יותר לחוברת.

דוגמא לחוברת סיכות
bottom of page