top of page
ספרים בכריכה רכה

ספרים בכריכה רכה הם ספרים הכרוכים בדבק חם, הכריכה מודפסת על נייר בדרך כלל ב-300 גרם כרומו ומצופה בלימנציה בכדי לשמור על הספר.

את הפנים אפשר להדפיס במגוון רחב של סוגי נייר הנייר בדרך כלל נטול עץ מפני שקל יותר לקרוא אותו מומלץ להשתמש בנייר דק יותר שמדפיסים ספר עם כמות עמודי גדולה ונייר עבה יותר שמדפיסים כמות קטנה של עמודים שיתנו נפח גדול יותר לספר.

רוב רובם של ספרי הלימוד והקריאה עושים בכריכה רכה מפני שהעלויות הרבה יותר נמוכות והספר יותר קל ופחות תופס מקום.

דוגמא לספר בכריכה רכה
bottom of page